Vanilkový vizuál


Kateřina Přidalová
Františkovy Lázně nemají mojí generaci zatím co nabídnout. Funkce a cílová skupina tohoto malého západočeského městečka je generačně skutečně jinde. Navíc je to prý jen jedna dlouhá ulice, s ambiciózním názvem Americká. Přesto je tam ale něco, co stojí za pozornost.
Snaha o estetizování veřejného prostoru Františkových Lázní mě zavedla na úvahu o vizuální identitě měst. JEDNOTNÝ VIZUÁLNÍ STYL, neboli corporate identity či korporátní identita, zkráceně CI je v poslední době hojně skloňovaným fenoménem. Mít svůj vlastní diferentní "vizuál", jehož ústředním bodem je logo, se stalo v současnosti mantrou. Došlo to až tak daleko, že spousty malých měst, ne-li vesnic, nabyly dojmu, že se v dnešní době bez loga neobejdou.

V centru Františkových Lázní se člověk snadno dezorientuje. Je sice poměrně malé, ale stejný styl a barva fasád, jejichž barevná škála začíná někde u vanilkové a končí okorovou, navozuje déja vu. Toto historické jádro města je protknuté plochami s košatou zelení, která nás z "vanilkového" pocitu na chvíli vysvobodí.
Františkovy Lázně se v každém viditelném detailu snaží naplňovat svoje poslání. Jsou pro mě prototypem lázeňského města se svou typickou historizující architekturou, kolonádami, fontánami, cukrárnami, kavárnami a parky. Orientace města na starší generaci se projevuje v decentnosti vnějšího vzhledu. "Vanilkové" fasády zdobí růžové a červené muškáty, zelené plochy osvěžují vodní prvky, květinové partery a altánky s odpoldeními koncerty vážné hudby. Lázeňské klišé – střídmý vzhled, který nepřekvapí, ale taky neurazí ztělesňuje i design tiskovin a poměrně nevýrazné logo – stylizovaná arkáda, odkazující na tradici místa. Vše je navíc laděno do barev fasád. Okrové a žluté tóny korunuje zlatá barva, serifové písmo kombinuje historizující skript (o grafické a typografické kvalitě by se samozřejmě dalo diskutovat v samostatném článku). Od odpadkového koše na ulici až po leták v hotelu, vše se snaží naplňovat ideál specifické atmosféry.

Františkovy Lázně jsou jednotvárné, konzervativní, v jednom stylu, s jednou náladou a s jednou generací návštěvníků. Mají jednotnou vizuální identitu, kterou neztělesňuje logo, ale genius loci, který dýchá v každém detailu veřejného prostoru, jehož hlavním cílem je poskytnout ty nejlepší podmínky pro relaxaci. Výhodou pro celkový, kompaktní dojem je bezpochyby funkce a především velikost tohoto městečka.
Úcta ke krajině, prostředí a lidem tvoří z Františkových Lázní jedinečný projekt, který, ať se nám líbí nebo ne, je sympatický právě svým přístupem k veřejnému prostoru. Tak nějak si představuju ideální jednotný vizuální styl města, který se bez loga dokáže obejít, neboť komunikuje společnou řečí na mnoha jiných úrovních. Mít své logo je stejně jen vnější slupka, pod kterou to často hnije, jak je vidět ve veřejném prostoru nejednoho českého města.

Přidat komentář


jméno:

e-mail:

text: