o-projektu

Stránky jsou součástí disertace, na které nyní pracuji na VŠUP. Zajímá mě obecnější problematika grafického designu z hlediska vizuální komunikace v každodenním provozu ve veřejném prostoru. Disertace by měla být doplněním k problematice grafického designu jako produkci artefaktů (obrazů), alternativou k uměleckohistoricky pojatému hledisku zaměřenému na skupiny estetických objektů a jejich autory.
Hustota vizuálních informací bezpochyby ovlivňuje každodenní recepci. Zajímá mě, jaké vizuální reprezentace a znakové systémy vytváří urbánní prostor, prožitky uživatele města a způsoby, jakými různé 2D formáty vizuální komunikace (značení a informační design, korporátní identita, reklama, plakát) komunikují s uživatelem města a jak jsou tyto formáty vzhledem k jejich umístění v prostoru vnímány a recipovány.
Byla bych ráda, kdyby se na těchto stránkách rozvinula diskuse k tématu.

více »


Tranzit picture show je studijní projekt, ve kterém se zabývám grafickým designem a obrazy ve veřejném prostoru. Natáčela jsem obrazy, které vnímáme při jízdě tramvají po Praze. Vznikla filmová ukázka toho, co každodenně zažíváme, když se přesunujeme z bodu a do bodu b . Vnímání z jedoucí tramvaje je velmi specifické a jednou z možností, jak obrazy v ulicích zachytit. V projektu se snažím ukázat pohyb ve městě optikou velkého množství vizuálních sdělení. Účelem bylo poukázat na grafický design a obrazy v širším kontextu a v jeho skutečné komunikační a informační funkci.

více »